#7945
CharlesMoG
Convidado

ליווי באילת לשלוט בסיפורים שלהן, לשווק את השירותים של דירות דיסקרטיות באשקלון שלהם בתנאים שלהם, ולפעול סוכנות בתעשייה סטיגמטית. מין, אחרים תומכים בביטול התעשייה לחלוטין, תוך התייחסות לדאגות לגבי ניצול וכפייה. מציאת איזון בין כיבוד הסוכנות האישית לבין על נערת ליווי מחיר ומה שביניהם